Fremtidens rusomsorg er et tema som har skapt debatt i prosessen frem til nytt stortingsvalgprogram for Høyre. 5. oktober arrangerte programkomiteen frokostmøte om hvordan vi kan skape en mer verdig rusomsorg. Panelet bestod av Nikolai Astrup, Bent Høie og Kenneth Arctander Johansen (RIO), og samtalen ble ledet av programkomiteens leder, Torbjørn Røe Isaksen.

I panelet var det stor enighet om at vi må bli enda flinkere til å ta vare på de tyngste misbrukerne. Helse- og omsorgsminister Bent Høie foreslo at oppfølgningen av dem som tas for narkotikabruk bør flyttes fra justissystemet til helsetjenesten.

– Det er meningsløst at mennesker som har en omfattende rusavhengighet blir skyldige i opp mot millionbeløp i bøter, for det har ingen hjelp, hverken for dem eller samfunnet. Vi må gi helsehjelp og ikke straff, sier Høie til NRK. Helseministerens forslag kan du lese mer om hos NRK og Dagbladet.

Programkomiteens nestleder, Nikolai Astrup, har tidligere tatt til ordet for blant annet å åpne for forsøk med heroinassistert behandling. Han har med seg et knapt flertall i programkomiteen som ønsker å tenke nytt for å få ned overdosedødsfallene, og vil vurdere:

  • om fastleger kan dele ut gratis metadon, Subutex og andre preparater til rusavhengige.
  • om andre metoder enn injisering - for eksempel røyking - av heroin bør tillates på sprøyterommene.
  • Forsøke heroinassistert behandling som et tilbud til tunge rusavhengige og lavere terskel for substitusjonsbehandling

Programkomiteens leder, Torbjørn Røe Isaksen, er glad for at programforslagene skaper debatt.

– Skal vi utvikle et godt program må vi ha en åpen programprosess, og vi må tørre å diskutere nye løsninger – også internt i partiet. Programkomiteen prøver å legge til rette for et bredt engasjement om programprosessen, og håper vi får mange innspill til førsteutkastet til program, sier Røe Isaksen.

Du kan se hele frokostmøtet om en verdig rusomsorg her.

Har du innspill til hvordan vi skaper en verdig rusomsorg? Gi ditt innspill her.

Forslaget til stortingsvalgprogram kan du finne her.