- Skal vi ha et levedyktig landbruk, og samtidig produsere sunn mat av høy kvalitet, er det mye å lære av bøndene selv, sa ordfører i Lier og programkomitemedlem Gunn Cecilie Ringdal på rundreise i Buskerud. 

I løpet av de neste månedene skal programkomiteen reise land og strand rundt for å lytte og lære om utfordringene og mulighetene Norge står ovenfor. Programmet skal være virkelige løsninger på virkelige problemer for virkelige mennesker. Da holder det ikke bare å gjennomføre store strukturelle reformer, vi må også lytte til enkeltpersoner og deres hverdagserfaringer. Kun slik kan vi utvikle et program som vil være til landets beste, og som vi kan være stolte av.

Først ut var besøk til flere gartnerier og veksthus i Lier, Buskerud. Programkomiteen var representert ved ordfører i Lier, Gunn Cecilie Ringdal, stortingsrepresentant fra Buskerud Anders B. Werp, og statssekretær i Kommunaldepartementet, Paul Chaffey. Fokuset var på innovativt landbruk, som er et område Lier har utmerket seg på. I tillegg til å smake på utsøkte råvarer, slik som snack-agurk og økologiske grønnsaker, var det flere innsikter å hente.

- Skal vi ha et levedyktig landbruk, og samtidig produsere sunn mat av høy kvalitet, er det mye å lære fra Lier. Våre veksthus produserer store mengder grønnsaker som distribueres i hele landet. Våre folk i drivhusnæringen har fått til å tenke nytt innenfor mulighetene som finnes i Buskeruds klima. De vi har møtt her, har stålkontroll på alle ledd i produksjonsprosessen, de kjenner til markedet både ute og hjemme, og har satt i gang utrolig interessant arbeid innenfor bioøkonomi, og kommunen selv utreder nå mulighet for biogassanlegg.

De lokale produsentene i Lier har også lang erfaring med arbeidsinnvandring, og har etablert gode og langvarige forhold til sine ansatte. I en tid da Norge står ovenfor en stor strøm av flyktninger, kommer erfaringene fra landbruket i Lier godt med.

- Vi er gode på hverdagsintegreringen her, sier Gunn Cecilie. Vi vet at den viktigste innsatsen skjer på arbeidsplassen.