5.juni møttes to av politikkutviklingsutvalgene i Høyre til felles møte om arbeid og likestilling. Mens Tina Bru leder utvalget som jobber med å utvikle ny likestillingspolitikk, leder Stefan Heggelund utvalget som jobber med utenforskap: Hvordan få flere i jobb og aktivitet. Når det gjaldt barnefamilienes økonomi, fant de sammenfallende problemstillinger.

Likestillingsutvalget vil ha en full gjennomgang av alle støtteordninger til barnefamilier. Utvalget skal først si hva de har kommet fram til våren 2016. I prosessen får de råd fra Høyre-nestor Kåre Willoch. Den tidligere statsministeren mener et grep for å bedre barnefamilienes økonomi er å droppe barnetrygden og heller gi et skattefradrag. Men de som ikke har så stor skatt at de får full nytte av fradraget, bør få en kontant utbetaling, sier Willoch.

Det er en jungel av ordninger, og det er vanskelig å finne ut hva du har rett på. Kanskje skal man fjerne noen ordninger, kanskje skal man opprette noen nye, kanskje skal man innrette dette på en annen måte enn i dag, sier Bru. - Målet må være å styrke økonomien til barnefamiliene, samtidig som man styrker likestillingen i arbeidslivet og gjør det lettere å kombinere arbeid og barn. Men det endelige målet er ikke å bruke mindre penger fra statens side på dette område. Jeg mener faktisk tvert om, fortsetter Tina Bru.

- Barnefattigdommen økte under de rødgrønne. En måte å motvirke barnefattigdom på er å løfte barnefamiliene, og ingenting beskytter bedre mot fattigdom enn arbeid, sier Stefan Heggelund. Også han mener det er nyttig å få faglige innspill fra nestorer som Kåre Willoch. - Jeg mener vi burde lytte mer til Kåre Willoch. Han har lenge vært engasjert i dette temaet og drevet debatten framover, avslutter Heggelund.