Høyres programkomité arrangerte kulturdebatt sammen med Hordaland Høyre på USF Verftet torsdag 26. mai kl 19:00. Ordstyrer var Torbjørn Røe Isaksen, og med seg hadde han et distingvert panel bestående av Hilde Sandvik, Pål Fidjestøl, Kristian Meisingset og Karin Hindsbo.

Det har gått førti år siden kulturbegrepet ble utvidet. Kultur er ikke bare kunst, musikk og litteratur, men også kulturvern, ungdomsarbeid, idrett og skapende fritidsvirksomheter. Forventningene til hva kultur er, og hva kulturen skal fremme er derfor store. Hva skal være politikkens ansvar? Spørsmål som ble tatt opp til debatt var sentralisering versus spredning, stat eller marked, kultur for noen eller for alle. Er det tid for instrumentell eller essensiell forståelse av kultur fremover? 

Blant rådene Høyres Programkomité fikk, var behovet for å ha en kunstpolitikk, nytenkning for å få flere private penger investert i kultur, og betydningen av levedyktige medier og et sterkt humaniora-miljø.


Debatten ble filmet av Nils J. Nesse og kan sees her.