Til NRK sier Heggelund at han betrakter tiltakssystemet som en siste rest av planøkonomi i Norge. 

"Gjennom alt fra utdanning på bachelornivå til kokkekurs og keramikk bruke Nav store summer på hjelpe folk inn i arbeidslivet. Over 8,5 milliarder kroner av årets statsbudsjett går til arbeidsmarkedstiltak. Men ifølge Heggelund spenner det samme budsjettet bein på den fleksibiliteten han mener saksbehandlerne i Nav er avhengige av for å oppnå best resultater. Han er kritisk til at Nav må levere et bestemt antall tiltaksplasser innenfor en viss sum."

Les hele artikkelen her.