Det er også svært mange utenfor partiet som ønsker å påvirke Høyres politikk. Mange organisasjoner og lag har sendt inn forslag og ideer til ny politikk. Benytt muligheten du også, og få gjerne ditt lokallag eller din Høyre-forening til å gjennomgå diskusjonsheftet som nå er sendt til flere tusen Høyre-tillitsvalgte i posten.

Har du ikke fått det, kan du laste det ned fra denne linken [632.3 KB].

Lykke til som politisk verksted-medarbeider!

Hilsen Torbjørn Røe Isaksen, leder i programkomiteen 

Noen praktiske opplysninger:

På landsmøtet lanserte Høyres programkomite sitt diskusjonsnotat. Diskusjonsnotatet tar opp flere sentrale problemstillinger som programkomiteen skal ta stilling til. Programkomiteen vil gjerne ha konkrete tilbakemeldinger til de spørsmål som stilles i diskusjonsnotatene. Programkomiteen oppfordrer dere til å arrangere foredrag og workshop/ideverksted. Dere kan for eksempel gjennom workshops/ideverksted legge opp til diskusjon i deres lokal- og fylkesforeninger og sende inn hovedmomenter og konklusjoner av diskusjonene som innspill. 
 
Programmet skal vedtas på Høyres landsmøte 9.-12. Mars 2017. Før den tid ønsker Høyres programkomite å ha en bred og åpen prosess om programmet. Medlemmer av programkomiteen og underutvalgene stiller gjerne opp på fylkes- og lokalforeningsmøter så langt det er praktisk mulig. Høyres lokalforeninger spiller en viktig rolle med å reise de spennende politiske debattene, utvikle gode ideer og løsninger og samle inn innspillene for deretter å spille de inn i programkomiteens arbeid.
 
Se vedlagt for programkomiteens diskusjonsnotat. Notatet er også distribuert til sentrale tillits- og folkevalgte, samt fylkeskontorene.
 
Fristen for å komme med innspill og tilbakemeldinger til diskusjonsnotatet og det første programutkastet er 10.juni 2016.

Du kan følge fremdriften i programarbeidet her.

Konkrete innspill kan du sende inn her.

Lurer du på hva som er dagens politikk i Høyre finner du mer informasjon her.