Høyre er Norges viktigste politiske verksted. Vi er det største regjeringspartiet, og vi styrer i kommuner med mer enn halvparten av innbyggerne i Norge. Ikke noe sted er veien mellom en god ide og det å få satt en bedre løsning ut i livet, kortere enn i Høyre. Det forplikter oss.

Nesten 200 ledere og medlemmer i de lokale programkomiteene deltok nylig på Høyres programkonferanse. Der fikk de en rekke nyttige tips til god Høyre-politikk som kan tas inn i de lokale programmene. Til konferansen ble det utarbeidet et tipshefte som kan lastes ned her. Bruk det aktivt i programarbeidet.

Mennesker over hele landet engasjerer seg politisk fordi de bryr seg om det samfunnet de bor i, og ønsker å bidra. Ikke bare til den kortsiktige politikken, men også de lange linjene. Dette ser vi tydelig i engasjementet både hos Høyres medlemmer og blant velgerne.

Politikken må levere virkelige løsninger på virkelige problemer. Og skal du utvikle politikk for virkelige mennesker, så er det en fordel å snakke med dem. Derfor banket Høyre-medlemmer i forrige valgkamp på dørene til over en halv million velgere. Og derfor fortsetter vi å banke på dører og snakke med frivillige organisasjoner, idrettslag, velforeninger og lokale bedrifter, også når det ikke er valgkamp.

Skal vi vinne valget neste år, og få enda flere Høyre-ordførere over hele landet må vi fortsette å få inn nye ideer og utvikle bedre løsninger. Høyre skal ha døren på vid gap for kontakt og idéutveksling med faglige, akademiske og politiske miljøer utenfor partiet.

Det er krevende som politiker å innrømme at du ikke har alle svarene når du samtidig ber om folks tillit til å styre. Og det er heller ikke risikofritt å be om innspill. Det må nemlig innebære at folk opplever å bli hørt, at vi faktisk bruker innspillene i utformingen av politikken. Dette er krevende, men mulig.

Den tradisjonelle metoden for å utvikle ny politikk er i endring. Mens det tidligere stort sett var en programkomitè og et representantskap som deltok aktivt i programprosessen, har nå for eksempel Oslo Høyre utsendelse av spørreundersøkelser til alle medlemmer. Flere hundre medlemmer sendte inn sine forslag. Programutkastet blir også sendt ut på høring til organisasjoner som er berørt før det blir vedtatt. I Ringsaker Høyre har programkomiteen fått over 500 innspill, rett og slett ved å være synlige og snakke med folk i lokalmiljøet. To eksempler av mange.

Oppfordringen er klar: Legg opp til en åpen programprosess, der både egne medlemmer og folk i lokalsamfunnet inkluderes og oppfordres til å komme med sine innspill og ideer. Den beste politikken skaper vi sammen.

Nikolai Astrup

Leder, styringsgruppen for politisk verksted