I året som har gått har begrepet partihøringer fått en renessanse. Etter en toårig dvale gjenoppstod partihøringer i 2014, med høyaktuelle temaer som kommunereformen og politireformen. Resultatet har blitt suksessiv rekorddeltakelse. Det er tre gode grunner til det.

Det første, og viktigste, vi ikke bare skal høres, vi skal bli hørt. Når Høyre sender ut partihøringer, er det ikke bare for at vi skal involveres – selv om det er viktig – men først og fremst fordi vi skal utforme bedre politikk. Det andre er at høringsinstituttet er blitt utvidet og mer fleksibelt. Gjennom partihøringene får vi bidrag fra hele organisasjonen, og gjennom digitale høringer som «jakten på tidstyver» kan alle komme med innspill. Når vi trenger å bli utfordret henter vi også innspill fra aktører utenfor partiet. Det tredje er at vi er blitt bedre. Vi etterstreber å utforme konsise høringer, med tydelig formål, presis problembeskrivelse og aktualitet. Målet er at temaene for partihøringene er interessante, og ikke minst relevante.

Høyrefolk over hele landet setter av tid fra sin knappe fritid, til å bli med å utforme fremtidens Høyrepolitikk. Innspillene er gjennomtenkte og konstruktive. Ta for eksempel Marit Hollerud i Ringerike Høyre, som stod bak et særdeles faglig kompetent og gjennomarbeidet innspill til arbeidet med politireformen. Hun ble oppringt av en imponert fraksjonsleder i justiskomiteen, Anders Werp, som senere tok hennes og andre innspill videre. Drammen Høyre sto også bak en rekke gode innspill i partihøringen om kommunereformen. Nestleder Tore E. Brath besøkte nylig Høyres kommunalpolitiske talsmann Frank Jenssen på Stortinget for å ta en prat om partihøringen. Drammen og de andre partiforeningenes innspill ble overrakt kommunalminister Jan Tore Sanner på Kommunalkonferansen og blir fulgt opp videre av kommunalfraksjonen.

Partihøringer er kommet for å bli. I året som kommer håper du vil fortsette å bidra. Vi skaper bedre politikk sammen enn vi gjør hver for oss.