Høyres Programkomité tar innovasjon på alvor, og sender sin leder Torbjørn Røe Isaksen til Trondheim for å lære. Fremtiden ligger i nettverk, målretting, og et godt samarbeid mellom kunnskapsinstitusjoner, investorer, og lokalt næringsliv. Norge er i verdenstoppen i enkelte næringer, men har en del utfordringer når det gjelder å løfte fremtidens teknologi.

I Trondheim finnes flere spennende tiltak, mye med utgangspunkt i kompetansen som utdannes ved NTNU. Programkomiteen møtte innovasjonskollektivene Digs og Work Work, i tillegg til NTNU Accel.

-    Vi ønsker innspill om gründerskap, innovasjon og nye arbeidsplasser, slik at vårt stortingsvalgprogram inneholder svarene på utfordringene i fremtidens arbeidsmarked, sier Torbjørn Røe Isaksen.