Helgen 29.-30. november var nesten 200 personer samlet i Oslo for å la seg inspirere i programarbeidet i sin kommune. Her kan du lese mer om konferansen og finne presentasjonene som ble holdt.

Blant foredragsholdere var ordfører i Eidsberg kommune Erik Unaas, som hadde kjempestor suksess med programprosessen i sin kommune. Resultatet ble en formidabel fremgang fra i underkant av 13 % ved kommunevalget i 2007, til over 43 % i 2011. Suksessfaktorene var blant annet å starte prosessen tidlig slik at flest mulig fikk eierskap til arbeidet og ikke minst sette dagsordenen for hva innbyggerne er opptatt av og diskuterer i kommunen.

I Drammen kommune fikk Høyre over 50 % av stemmene ved valget i 2011. En av kommunens store suksesser er skolepolitikken og vår svært populære ordfører Tore Opdal Hansen holdt et energisk foredrag om hvordan drammen nettopp har lyktes på skolefronten. Resultatet er at i løpet av veldig få år har Drammen gått fra å ligge godt under, til nå å ligge på landsgjennomsnittet på de nasjonale prøvene.

Bærum kommune er nå i full gang med planleggingen og gjennomføringen av en egen «demenslandsby» hvor pasienter og pårørende kan finne et bredt og variert tilbud av tjenester innenfor trygge rammer. Siw Wikan som er leder for sektorutvalget for bistand og omsorg fortalte stolt og svært engasjert om prosjektet som er en norsk modell inspirert av demenslandsbyen «De Hogeweyk» som ligger rett utenfor Amsterdam i Nederland. Flere norske kommuner, samt helseminister Bent Høie har allerede vært i Nederland på besøk for å la seg inspirere, og det blir garantert ikke færre etter at programkonferansen også lot seg begeistre.

På «Mitt Høyre» kan du finne alle presentasjonene som ble holdt på programkonferansen i helgen. Her vil du og din lokalforening finne masse inspirasjon og ikke minst gode eksempler på politikk dere kan gjennomføre lokalt. Du finner også tips og triks for hvordan skape oppmerksomhet i pressen, hvordan skrive gode program, og hvordan du forankrer arbeidet ideologisk.

Lenken til alle presentasjonene finner du her.

Utvalget "Kunnskap for alle" har utarbeidet en kunnskapspolitisk veileder. Denne er ment å gjøre programarbeidet enklere, ved å dele gode ideer, og gi innspill til hvordan man lokalt kan løse utfordringer med frafall av elever eller rekruttering av faglig sterke ansatte. Veilederen inneholder eksempler på gode Høyre-løsninger ute i kommune-Norge, til inspirasjon. Heftet ligger vedlagt.

Det har også blitt laget en miljøpolitisk veileder fra utvalget «Det grønne skiftet». Bærekraftig utvikling av byene og byregionene er avgjørende for at vi skal kunne løse de globale klimautfordringene og de lokale miljøutfordringene. Kommuner og fylkeskommuner har en stor mulighet til å påvirke miljøet gjennom å bruke sin innkjøpsmakt i miljøets og klimaets tjeneste. Denne miljøpolitiske veilederen skal gi gode ideer og konkrete forslag til lokal miljøpolitikk som kan gjennomføres i din kommune eller fylkeskommune.

Veileder

Programheftet