Vegard Slettvoll (20) var bekymret for Høyres tradisjonelle standpunkter under arbeidet mot nytt program.

I Aftenposten 27. april svarer Programkomiteens leder, Torbjørn Røe Isaksen, blant annet følgende:


"Programmet skal være gjenkjennelig, men samtidig realistisk. I 2017-21 kan det tenkes at det å sikre alle en jobb og velferd er viktigere for langt flere, en hva det var før oljeprisen begynte å falle mye av 2015, og mange bedrifter derfor begynte å få færre oppdrag. Høyre bør fortsatt være for lavere skatt, samtidig som det kan være riktig å diskutere nivået og innretningen på skattelettelsene, fordi jobbsituasjonen for mange er annerledes nå enn for fire år siden."