I sitt innspill i partihøringen om politireformen var Nes Høyre blant dem som løftet muligheten for bedre samarbeid mellom nødetatene. I deres analyse ble det blant annet trukket frem at «vi sitter med et inntrykk av at samarbeidet ikke alltid er en konsekvens av helhetlig tenking og systemforståelse i et samfunnsperspektiv, men heller har blitt til som enkeltstående initiativer etter systemkritikk.»

I dag er det kun få nødetater som er samlokalisert. Nes Høyre sitt innspill ble tatt på alvor, og resulterer i at samlokalisering blir en del av politireformen, både internt i et distrikt og på tvers av brann og redningssentralen.

Målsettingen med det nye nærpolitiet er at politiet skal bli operativt, synlig tilgjengelig. Skal vi klare det så må politiet være tilgjengelig når det er mest kritisk. For å sikre dette innfører vi blant annet responstidkrav, som gjør at du vet hvor lang tid det maksimalt kan ta før politiet kommer når det er nød, sier Anders Werp.

For å få ned ventetiden på 112 til under 20 sekunder på landsbasis vil vi gjøre en samlokalisering med alle nødetatene. Det samler et kompetansemiljø og gjør det langt enklere å koordinere dersom det er behov for det, som det dessverre ofte er, avslutter Werp.

Nåværende partihøring er barnehagehøringen. Det er all grunn til å tro at det blir minst like mange gode innspill denne runden. Østfold Høyre har allerede sendt inn sitt høringssvar etter at den ble behandlet av deres nedsatte politiske utvalg, og det foregår nå workshops og foredrag over hele landet.