Nikolai Astrup, som både er Høyres samferdselspolitiske talsmann og nestleder i Høyres programkomité, fremmer forslag som vil frata kommunene vedtaksmyndighet over egne arealer i de største samferdselsprosjektene. Kommunene skal kun fungere som høringsinstans, etter forslaget.

"- Vi kan ikke lenger tillate at store samferdselsprosjekter splittes opp og forsinkes fordi det oppstår uenighet i én kommune. Det kan ikke lenger ta 20-30 år å få realisert et veiprosjekt, sier lederen i Stortingets transportkomité, Nikolai Astrup."


Les hele saken her.