Høyres omsorgsutvalg har vært i arbeid med å utforme Høyres omsorgspolitikk frem mot neste stortingsvalg. Som en del av dette arbeidet tar stortingspolitiker og leder av utvalget Tone Wilhelmsen Trøen, nå til orde for strengere forpliktelser for bruk av digital teknologi i den kommunale omsorgstjenesten. Hun mener velferdsteknologi må bli en «naturlig og integrert del av tjenestene». For å oppnå dette, foreslår hun blant annet at retten til velferdsteknologi skal knyttes til det kommunale vedtaket om rett til helsehjelp.

– Det betyr at når en kommune har en ny bruker eller pasient som trenger kommunale helse- og omsorgstjenester, så skal teknologi vurderes og tilbys som en del av helsehjelpen,  sier Tone Wilhelmsen Trøen til Dagens Medisin.

Eksempler på teknologi som brukes i omsorgen, er videooverføring med Skype, overvåking av verdier som blodtrykk og blodsukkernivåer, GPS-sporing for å hindre at personer med demens går seg vill, digitale legemiddeldispensere, og sensorer som oppdager fall og trygghetsalarmer.

Ifølge Trøen vil forslagene fra utvalget gi kommunene tydeligere forpliktelser om at pasienter skal få samme tilbud om teknologi uavhengig av hvor de bor.

-Mange kommuner er sent ute i denne utviklingen. Teknologi vil aldri erstatte det et menneske kan gjøre i et én-til-én-møte med en pasient, men kan frigjøre tid og ressurser til de oppgavene som bare et menneske kan løse, sier Trøen.  

Omsorgsutvalget ønsker å innføre elektroniske beslutningsstøttesystemer, slik at helsepersonellet i tjenesten har tilgang til faglige retningslinjer hjemme hos pasientene og utenfor kontorene i sykehjemmet. Utvalget mener i tillegg det bør være et standardisert søknadsskjema for kommunale helse- og omsorgstjenester; og tar til orde for åpne standarder for IKT-systemer i helsevesenet, slik at selskaper kan utvikle teknologiske hjelpemidler som kommuniserer med journalsystemene.

– Det er krevende å skulle anskaffe teknologi til omsorgstjenestene når det ikke finnes en felles standard, og mange føler seg utrygge på om journalsystemer og teknologi vil snakke sammen. Jeg kan forstå at mange kommuner er noe avventende til å ta valg om teknologi som skal vare i flere år, men vi kan ikke vente lenger nå, sier Trøen til Dagens Medisin.