"Hadia Tajik og Arbeiderpartiet glemmer at politikken også kan bli så stor at den skaper vanskeligere kår for frihet, virkelyst og innsats." Torbjørn Røe Isaksen og Nikolai Astrup svarer Arbeiderpartiet på vegne av Høyre og Programkomiteen i Aftenposten søndag 31. januar.

"Vi tror heller ikke staten har monopol på gode ideer. Frihet skaper mangfold, som igjen legger grunnlaget for nye ideer og bedre løsninger i alle deler av samfunnet. Vi tror også enkeltmenneskenes frihet til å velge også innenfor den offentlige velferden gir bedre tilbud. Derfor er vi for eksempel tilhengere av fritt behandlingsvalg, fritt valg av sykehjem og hjemmetjeneste og frie skolevalg der det er grunnlag for dette."


Les hele saken her.