Skal politikken gå fremover, trenger vi nye ideer og stort engasjement. Begge deler finnes i stort monn hos Unge Høyre. 

Blant forslag herfra finner vi en invitasjon til å tenke nytt om asylpolitikken, hvor ungdomspartiet foreslår en sterkere vektlegging av kvoteflyktninger og opphold på individuelt grunnlag. For drosjenæringen ønsker de større spillerom for den nye delingsøkonomien. Arbeidslivsreglene mener de bør endres for unge, blant annet gjennom en betydelig økning av frikortgrensen. Skoler som ikke gir høy nok kvalitet på læringen foreslås lagt under sterkere statlig kontroll.

Høyres Programkomité setter stor pris på gode oppspill til viktige og dagsaktuelle debatter.