- Vi kommer nok også til å sitte rundt et bord og lukke døren. Men vi skal mye ut, ikke bare til bedrifter, men også til fattighus, asylmottak og barnehager. Vi skal bruke sosiale medier og være svært tilgjengelige, sa Torbjørn Røe Isaksen til Aftenposten 31. juli 2015.

Da holder det ikke bare å gjennomføre store strukturelle reformer, vi må også lytte til enkeltpersoner og deres utfordringer. Vi har alle en hjertesak som vi er ekstra opptatt av i vår hverdag, enten fordi vi selv har opplevd noe i livet eller kjenner noen som har en viktig historie å fortelle. Derfor vil vi høre fra deg:

Har du en god eller dårlig erfaring med møtet med det offentlige tjenesteapparatet? Jobber du i helsetjenesten eller har du vært pasient selv?

Er du gründer og har tenkt på hvordan politikere kan gjøre hverdagen enklere for deg?

Er du mor eller far til et barn og kan fortelle om hvordan skolen jobber godt eller dårlig for å fremme kunnskap og læring? Hvordan kan foreldre og elever involveres mer?

Kjenner du en ildsjel i frivilligheten i ditt lokalsamfunn som kan si litt om utfordringene og mulighetene med å drive frivillig arbeid?

Vi vil høre din historie!

Alt du trenger å gjøre er å gå inn på: hoyre.no/innspill  
Start teksten med: HISTORIE – og skriv litt om din historie og hva du ønsker å bidra med av innspill. Alle innspill vil bli lest og noen vil bli spurt om å delta på en innspillsrunde med Torbjørn Røe Isaksen, leder av programkomiteen.

Det er i mangfoldet av enkeltmenneskers historier de nye ideene og bedre løsningene kommer frem!