Høyre har nylig nedsatt et utvalg som skal stake ut kursen for fremtidens skattesystem. Utvalget skal ledes av Siri Meling, og resten av utvalget består av et bredt spekter med ulik erfaring.

- Verdier må skapes før de kan deles. Da må vi føre en skattepolitikk som gir lavere skatt på arbeidsplasser og vanlige folk slik at vi kan stimulere til økonomisk vekst. Fremtidens skattesystem må legge til rette for dette på en best mulig måte, sier Siri Meling.

Utvalget skal foreslå ny skattepolitikk som sikrer Norge et robust skattesystem som er tilpasset den internasjonale økonomien. Prinsippene for arbeidet er at fremtidens skattesystem skal ha et redusert skattetrykk, både for privatpersoner og bedrifter, sammenlignet med nåværende skattesystem; sørge for finansieringen av velferdssamfunnet; ikke diskriminere norsk eierskap; gi gode insentiver til å velge arbeid framfor trygd; fremme privat eierskap, fremme maktspredning; stimulere til miljøvennlig atferd; være så enkelt og forutsigbart som mulig; ivareta skatteyters rettsikkerhet; sikre at det er attraktivt å investere og skape arbeidsplasser i Norge og sørge for sosial mobilitet.

- Det må være enkelt og forutsigbart, vi må ha en politikk som legger til rette for norsk eierskap, fremme maktspredning og stimulere til miljøvennlige atferd. Det skal lønne seg å være miljøvennlige.

Fagutvalg:

1. Siri Meling (leder)
2. Svein Flåtten
3. Gunnar Gundersen
4. Audun Blegen
5. Bettina Banoun
6. Eivind Astrup
7. Ernst Ravnaas
8. Elisabeth Holvik

* Jon Gunnar Pedersen inngikk i utvalget som observatør til og med 19. juni 2015. Tore Vamraak er ny observatør i utvalget fra og med 19. juni 2015.

Vi vil ha døren på vid gap for kontakt og idéutveksling med næringslivet og andre som måtte ønske å komme med innspill til dette viktige arbeidet. Vi er ikke ferdig utlært, vi vil stille nye spørsmål og få nye svar. Vil du være med, så ta kontakt, avslutter Siri Meling.

Har du innspill til utvalgets arbeid, ta kontakt med en av utvalgets politiske rådgiver:
• Kristina Daae Smedsvig: kristina.smedsvig@stortinget.no
• Morten Skauge: morten.skauge@stortinget.no