Ledelsen

Kommunikasjonsavdelingen

Seniorrådgiver, sikkerhet, beredskap og kommunikasjon
Nettredaktør og kommunikasjonsrådgiver

Kampanjeavdelingen

Sekretær og rådgiver for Kvinneforum, Regional kampanjemedarbeider
Kampanjerådgiver, i permisjon
Teamleder - support
Kommunikasjonsrådgiver

Regional kampanjemedarbeider, Nord-Norge
Regional kampanjemedarbeider, Hordaland

Organisasjonssavdelingen

Medlemsservice

Regnskapsavdelingen

IT-avdelingen

Politisk avdeling