Ledelsen

Sekretariatsnestleder og leder for politisk avdeling

Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsrådgiver, næringsfraksjonen, arbeids- og sosialfraksjonen, politikkutvikling (programkomiteen) og storbypolitikk
Pressesjef, finansfraksjonen
Seniorrådgiver, foto/video-ansvarlig
Kommunikasjonsrådgiver, sosiale medier
Kommunikasjonsrådgiver, helse- og omsorgsfraksjonen
Kommunikasjonsrådgiver, sosiale medier
Kommunikasjonsrådgiver, energi- og miljøfraksjonen og transport- og kommunikasjonsfraksjonen
Kommunikasjonsrådgiver, digital rådgiver
Kommunikasjonsrådgiver, digital utforming
Kommunikasjonsrådgiver, sosiale medier
Kommunikasjonsrådgiver, sjef for digitale medier
Kommunikasjonsrådgiver, sosiale medier
Kommunikasjonsrådgiver, kommunal- og forvaltningsfraksjonen, familie- og kulturfraksjonen og EU/EØS
Rådgiver for parlamentarisk ledelse
Kommunikasjonsrådgiver, i permisjon

Politisk avdeling

Seniorrådgiver, kontroll- og konstitusjonsfraksjonen
Seniorrådgiver, kirke-, utdannings- og forskningsfraksjonen
Seniorrådgiver, finansfraksjonen
Politisk rådgiver, næringsfraksjonen
Politisk rådgiver, helse- og omsorgsfraksjonen
Politisk rådgiver, transport- og kommunikasjonsfraksjonen
Politisk rådgiver, politikkutvikling, programkomiteen og strategisk analyse
Politisk rådgiver, kommunal- og forvaltningsfraksjonen
Politisk rådgiver, kirke-, utdannings- og forskningsfraksjonen
Politisk rådgiver, familie- og kulturfraksjonen
Politisk rådgiver, justisfraksjonen

Politisk rådgiver, utenriks- og forsvarsfraksjonen
Politisk rådgiver, energi- og miljøfraksjonen
Politisk rådgiver, arbeids- og sosialfraksjonen
Politisk rådgiver, utenriks- og forsvarsfraksjonen

Administrasjon