Ansatte i Stortingsgruppen

Ledelsen

Kommunikasjonsavdelingen

Politisk avdeling

Administrasjon