Høyres Hovedorganisasjon

Høyres Hovedorganisasjon er Høyres sentrale administrasjon med ansvar for oppgaver og aktiviteter som gjelder Høyre nasjonalt. Høyres Hovedorganisasjon har kontorer i Høyres Hus i Oslo.

Her finner du oversikten over ansatte i Høyres Hovedorganisasjon.

Besøksadresse:

Stortingsgaten 20, 0161 OSLO
Postboks 1536 Vika, 0117 Oslo
Telefon: (+47) 22 82 90 00
Fax: 22 82 90 80
Epost: politikk@hoyre.no eller info@hoyre.no


Høyres stortingsgruppe og sekretariat

Her finner du oversikten over Høyres stortingsgruppe og sekretariat.

Besøksadresse:

Karl Johansgt. 22, 0026 Oslo
Telefon: (+47) 23 31 33 45
Fax: 23 31 38 51
Epost: hoyre.postmottak@stortinget.no