Ledige stillinger

Høyre har nye ideer og bedre løsninger for et samfunn med muligheter for alle. Vi bygger vår politikk på tillit til enkeltmennesket. Høyre vil sette grenser for politikk og tydeliggjøre det personlige ansvaret.
 

Høyres stortingsgruppe tar imot åpne søknader

Høyre ønsker å trygge Norge for fremtiden og skape et bærekraftig velferdssamfunn med muligheter for alle. Høyres stortingsgruppes består av 45 representanter og 41 ansatte. Sekretariatets fremste oppgave er å bistå stortingsgruppen i det daglige arbeidet med praktisk tilrettelegging, saksforberedelse og presentasjon av Høyres politikk.