Ledige stillinger

Høyre har nye ideer og bedre løsninger for et samfunn med muligheter for alle. Vi bygger vår politikk på tillit til enkeltmennesket. Høyre vil sette grenser for politikk og tydeliggjøre det personlige ansvaret.
 
Stortingsbygningen sett fra Løvebakken

Høyres stortingsgruppe tar imot åpne søknader

Frem mot valgkampen 2021 vil vi trenge forsterkninger, og er ute etter både de som ønsker fast stilling eller engasjement i forbindelse med valgkampen. Vi åpner derfor nå for å ta imot åpne søknader på alle politiske områder.