Ledige stillinger

Høyre har nye ideer og bedre løsninger for et samfunn med muligheter for alle. Vi bygger vår politikk på tillit til enkeltmennesket. Høyre vil sette grenser for politikk og tydeliggjøre det personlige ansvaret.
 
Høyres logo på blå bakgrunn

Høyre søker ny generalsekretær

Generalsekretæren er den administrative lederen for partiets virksomhet. Søkere må ha et sterkt engasjement for politikk og samfunnsliv, med innsikt og erfaring på høyt nivå.