Ledige stillinger

Høyre har nye ideer og bedre løsninger for et samfunn med muligheter for alle. Vi bygger vår politikk på tillit til enkeltmennesket. Høyre vil sette grenser for politikk og tydeliggjøre det personlige ansvaret.

Vi søker IT-sjef med kompetanse innen virksomhetsarkitektur

I rollen som IT-sjef / virksomhetsarkitekt har du ansvar for å holde strategisk fokus på teknologi i samarbeid med ledelsen og organisasjonen. Du vil jobbe tett sammen med Høyres systemleverandører for å omsette ideer og behov til gode IT-løsninger, og være den som passer på at prinsippene og helheten i arkitekturen ivaretas. Du er rådgiver og endringsagent for realisering av innovative og driftsstabile løsninger hvor krav til forvaltning av data og sikkerhet er ivaretatt. Du vil jobbe tett med...

Digitalt hode

Vi søker en samfunnsinteressert og innsatsvillig medarbeider med et digitalt hode og interesse og anlegg for kommunikasjonsarbeid.

Hordaland Høyre søker ny fylkessekretær

Hordaland Høyre søker ny fylkessekretær. Vi kan tilby svært varierte arbeidsoppgaver med stor mulighet til å påvirke organisasjonen og din egen arbeidshverdag. Vi håper du vil søke!