Ledige stillinger

Høyre har nye ideer og bedre løsninger for et samfunn med muligheter for alle. Vi bygger vår politikk på tillit til enkeltmennesket. Høyre vil sette grenser for politikk og tydeliggjøre det personlige ansvaret.

Hordaland Høyre søker ny fylkessekretær

Hordaland Høyre søker ny fylkessekretær. Vi kan tilby svært varierte arbeidsoppgaver med stor mulighet til å påvirke organisasjonen og din egen arbeidshverdag. Vi håper du vil søke!