Ledige stillinger

Høyre har nye ideer og bedre løsninger for et samfunn med muligheter for alle. Vi bygger vår politikk på tillit til enkeltmennesket. Høyre vil sette grenser for politikk og tydeliggjøre det personlige ansvaret.

Høgres Hovudorganisasjon søker etter rådgivar for generalsekretæren

Generalsekretæren er øvste administrative leiar i Høgre, og har eit overordna ansvar for å følgje opp heile partiorganisasjonen og setje i verk det som partileiinga og styrande organ avgjer. Som rådgivar for generalsekretæren får du høve til å jobbe både i breidde og djubde med ulike arbeidsoppgåver og med tillitsvalte på alle nivå i heile partiet. Med rett innstilling gir denne jobben gode sjansar for enda meir ansvar og spanande oppgåver.