Ledige stillinger

Høyre har nye ideer og bedre løsninger for et samfunn med muligheter for alle. Vi bygger vår politikk på tillit til enkeltmennesket. Høyre vil sette grenser for politikk og tydeliggjøre det personlige ansvaret.
Erna som tar bilde med velgere

Høyre søker grafisk designer (engasjement)

Høyre skal bygge opp et godt kommunikasjonsteam frem mot lokalvalget i 2019 og søker en grafisk designer i 100% stilling fra 15. april til 15. september. Høyre satser på tydelig visuell kommunikasjon og ønsker å finne en person som kan bidra til dette.