Ledige stillinger

Høyre har nye ideer og bedre løsninger for et samfunn med muligheter for alle. Vi bygger vår politikk på tillit til enkeltmennesket. Høyre vil sette grenser for politikk og tydeliggjøre det personlige ansvaret.
 
Stortinget

Høyres stortingsgruppe søker konsulent/økonomimedarbeider

Høyres stortingsgruppe består av 45 stortingsrepresentanter og 40 ansatte. Som konsulent/økonomimedarbeider i Høyres stortingsgruppe er du en del av vårt felles sekretariat, sammen med konsulenter, de politiske rådgiverne og kommunikasjonsrådgiverne.