Høyres logo på blå bakgrunn

Høyre søker ny generalsekretær

Generalsekretæren er den administrative lederen for partiets virksomhet. Søkere må ha et sterkt engasjement for politikk og samfunnsliv, med innsikt og erfaring på høyt nivå.

Egenskaper det vil bli lagt vekt på er en resultatorientert lederstil, med evne til å inspirere, jobbe strukturert, høy integritet og handlekraft – samt en god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Generalsekretæren har et særlig ansvar for å utvikle og gjennomføre Høyres planer og strategier, bidra til god organisasjonskultur og bidra til at de ulike delene av organisasjonen jobber mot felles mål og resultater.

Du bør ha erfaring fra- og forstå samspillet mellom frivillig virksomhet og en profesjonell organisasjon.

Du må ha evne til å forstå og jobbe i en kompleks organisasjon.

Vi tilbyr moderne og hyggelige kontorforhold i Høyres Hus sentralt i Oslo sentrum, et godt arbeidsmiljø og en lojal og innsatsvillig stab av medarbeidere.

Seks års åremål, med mulighet for forlengelse. Tiltredelse, lønn og øvrige betingelser etter avtale. 

Nærmere opplysninger, ved henvendelse til generalsekretær John-Ragnar Aarset (jra@hoyre.no/ mob. 93037693) eller Sunniva Ihle Steinstad (mob. 95977153).
 
Skriftlig søknad med CV merkes «Generalsekretær» og sendes stilling@hoyre.no innen 10. januar 2020.