Stortinget

Politisk rådgiver for Høyres arbeids- og sosialfraksjon på Stortinget

Vil du være med på å utforme Høyres politikk for blant annet arbeidsmarked og arbeidsmiljø, arbeidsrettede ytelser, pensjoner, sosiale stønader og politikk overfor funksjonshemmede?
Høyre ønsker å trygge Norge for fremtiden og skape et bærekraftig velferdssamfunn med muligheter for alle. Som politisk rådgiver vil du følge opp Høyres representanter i komiteen med politiske saker, politikkutvikling og noe pressearbeid. Bakgrunn fra arbeidslivspolitikk, NAV eller berørte organisasjoner er en fordel. Minoritetsbakgrunn eller funksjonsnedsettelser er ingen ulempe.

Du bør kjenne norsk politikk godt, være faglig sterk og ha god evne til å sette deg raskt inn i kompliserte saker. Arbeidsdagen kan variere like mye som arbeidsuken, med høyt arbeidstrykk i perioder. Arbeidsdagen innebærer saksoppfølging, kontakt med berørte parter samt mediearbeid. Juridisk utdanning/kompetanse er en fordel. 

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av saker i og utenfor komiteen
 • Bidra til politikkutvikling og kommunikasjon innen politikkområdene
 • Videreutvikle gode relasjoner til berørte grupper og organisasjoner
 • Noe administrativ oppfølging

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdannelse, gjerne mastergrad
 • God politisk innsikt og forståelse.
 • Meget god skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til raskt å sette deg inn i nye saksområder og problemstillinger

Vi tilbyr:

 • Et veldig trivelig arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
 • Spennende arbeidsoppgaver, tett på den politiske makten
 • En hektisk hverdag, som sjelden er kjedelig og med store muligheter for faglig utvikling.
 • Moderne lokaler midt i Oslo sentrum
 • Gode pensjonsordninger

I tillegg vil rådgivere for Høyres stortingsgruppe ofte få ansvar for andre oppgaver på tvers av komiteer og saksfelt, som kan variere over tid.

Høyres stortingsgruppe består i dag av 45 stortingsrepresentanter og 39 ansatte. Sekretariatets fremste oppgave er å bistå stortingsgruppen i det daglige arbeidet med praktisk tilrettelegging, saksforberedelse og presentasjon av Høyres politikk.

Send søknad til stilling@hoyre.no og skriv «arbeids- og sosialrådgiver» i emnefeltet. Søknadsfrist er 8. januar. 

For spørsmål, ta kontakt med påtroppende leder for politisk avdeling Oliver Husøy, telefon 907 94 758 eller sekretariatsleder Christina Wist, telefon 930 84 976.