Stortinget

Politisk rådgiver for Høyres kommunal- og forvaltningsfraksjon på Stortinget

Vil du være med på å utforme Høyres politikk for blant annet bolig, innvandring, distrikt og kommuner? Vår rådgiver i kommunal- og forvaltningsfraksjonen på Stortinget skal overta som leder for politisk avdeling og vi søker hans etterfølger.
Saksfeltet til kommunal- og forvaltningskomiteen er bredt og omfatter blant annet kommunal-regional- og distriktspolitikk, innvandring- og integreringspolitikk, boligpolitikk, digitaliseringspolitikk, nasjonale minoriteter og rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner. Som politisk rådgiver for Høyres kommunal- og forvaltningsfraksjon vil du ha ansvar for å bistå Høyres fire representanter i komiteen med de politiske sakene, politikkutvikling og noe pressearbeid. Som faglig ansvarlig for feltet vil du også bistå Høyres programkomité med å utforme den politikken Høyre skal vinne valget på i 2021.

Høyres stortingsgruppe består i dag av 45 stortingsrepresentanter og 39 ansatte. Sekretariatets fremste oppgave er å bistå stortingsgruppen i det daglige arbeidet med praktisk tilrettelegging, saksforberedelse og presentasjon av Høyres politikk.

Kvalifikasjoner:

- Relevant utdannelse, gjerne mastergrad 
- God politisk innsikt og forståelse.
- Meget god skriftlig fremstillingsevne
- Evne til raskt å sette deg inn i nye saksområder og problemstillinger

Send søknad til stilling@hoyre.no og skriv «kommunalrådgiver» i emnefeltet. Søknadsfrist er 8. januar. 

For spørsmål, ta kontakt med påtroppende leder for politisk avdeling Oliver Husøy, telefon 907 94 758 eller sekretariatsleder Christina Wist, telefon 930 84 976.