Stortinget

Høyres stortingsgruppe søker konsulent/økonomimedarbeider

Høyres stortingsgruppe består av 45 stortingsrepresentanter og 40 ansatte. Som konsulent/økonomimedarbeider i Høyres stortingsgruppe er du en del av vårt felles sekretariat, sammen med konsulenter, de politiske rådgiverne og kommunikasjonsrådgiverne.

Hovedoppgaven er å være en administrativ støtte for sekretariatslederen i økonomiarbeidet i stortingsgruppen. Dette omfatter budsjettering, lønn, reiseregninger, sykefravær og andre regnskapsoppgaver. Stortingsgruppen kjøper også enkelte tjenester av Høyres Hovedorganisasjon og stillingen har et tett samarbeid med økonomiavdelingen der.   
Det forventes også at du bidrar i fellesoppgaver og løser små og store praktiske oppdrag for stortingsgruppen og stortingsrepresentantene.

Kvalifikasjoner
Relevant utdanning og erfaring innen økonomi og administrasjon 
Gode brukerferdigheter innen IT (Word, Excel, PowerPoint etc.)
Erfaring med bruk av VISMA 

Personlige egenskaper
Positiv og fleksibel 
Ansvarsbevisst 
Nøyaktig og strukturert
Kan jobbe selvstendig og tar initiativ 

Lønn etter avtale og gode pensjonsordninger. 
Søknadsfrist 25. september.
Søknad sendes til: stilling@hoyre.no

Ved spørsmål, ta kontakt med sekretariatsleder Christina Wist (930 84 976) christina.wist@stortinget.no