Løvebakken på Stortinget.

Høyres stortingsgruppe søker politisk rådgiver for transport- og kommunikasjon

Høyre ønsker skape et bærekraftig velferdssamfunn med muligheter for alle. Høyres stortingsgruppes består av 45 representanter og 41 ansatte. Sekretariatets fremste oppgave er å bistå stortingsgruppen i det daglige arbeidet med praktisk tilrettelegging, saksforberedelse og presentasjon av Høyres politikk.
Vår rådgiver for transport- og kommunikasjonspolitikk på Stortinget har gått over til nye utfordringer og vi søker hennes etterfølger. 

Transport- og kommunikasjonskomiteens arbeidsområder omfatter blant vei, jernbane, kollektivtransport, kystinfrastruktur, luftfart, post og generelle saker om telekommunikasjon og elektronisk kommunikasjon. 

Som politisk rådgiver vil du bistå Høyres representanter i komiteen med å få gjennomslag for politiske saker, utvikling av ny politikk og noe pressearbeid i samarbeid med kommunikasjonsrådgiver. Du er også den blant Høyres ansatte som kan mest om ditt fagfelt, og er derfor mye i kontakt med Høyre-politikere over hele landet for å spre denne kunnskapen. 

Du bør kjenne norsk politikk godt, være faglig sterk og ha god evne til å sette deg raskt inn i kompliserte saker. Arbeidsdagen kan variere like mye som arbeidsuka, med høyt arbeidstrykk i perioder. I tillegg vil rådgivere for Høyres stortingsgruppe ofte få ansvar for andre oppgaver på tvers av komiteer og saksfelt, som kan variere over tid. Stillingen forutsetter et ønske om å øke oppslutningen om Høyres politikk og verdier. 

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av saker i og utenfor komiteen som støtte til stortingsrepresentantene.
 • Bidra til politikkutvikling og kommunikasjon.
 • Videreutvikle gode relasjoner til berørte grupper og organisasjoner
 • Noe administrativ oppfølging

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdannelse, gjerne mastergrad 
 • God politisk innsikt og forståelse 
 • Meget god skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til raskt å sette deg inn i nye saksområder og problemstillinger

Vi kan tilby:

 • Et hyggelig arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
 • Spennende arbeidsoppgaver 
 • En hektisk og morsom hverdag med store muligheter for faglig utvikling.
 • Moderne lokaler midt i Oslo sentrum
 • Gode pensjonsordninger  

Søknad sendes stilling@hoyre.no, med kopi til ohu@stortinget.no

For spørsmål, ta kontakt med leder av politisk avdeling, Oliver Husøy på telefon 907 94 758 eller sekretariatsleder Christina Wist på telefon 930 84 976.