Stortinget

Høyre søker politisk rådgiver til familie- og kulturfraksjonen

Høyre ønsker å trygge Norge for fremtiden og skape et bærekraftig velferdssamfunn med muligheter for alle.

Høyre ønsker å trygge Norge for fremtiden og skape et bærekraftig velferdssamfunn med muligheter for alle.

Høyres stortingsgruppe består av 45 representanter og 41 ansatte. Sekretariatets fremste oppgave er å bistå stortingsgruppen i det daglige arbeidet med praktisk tilrettelegging, saksforberedelse og presentasjon av Høyres politikk.
Vår rådgiver i familie- og kulturfraksjonen på Stortinget har fått nye utfordringer og vi søker hennes etterfølger. Familie- og kulturkomiteens saksfelt er bredt og omfatter familie, barn og ungdom, likestilling, forbrukersaker, idrett, kirke, tros- og livssynssamfunn, mediespørsmål, frivillighet, kultur og kulturminner.
 
Som politisk rådgiver vil du følge opp Høyres representanter i komiteen med politiske saker, politikkutvikling og noe pressearbeid

Du bør kjenne norsk politikk godt, være faglig sterk og ha god evne til å sette deg raskt inn i kompliserte saker. Arbeidsdagen kan variere like mye som arbeidsuka, med høyt arbeidstrykk i perioder. Arbeidsdagen innebærer saksoppfølging, kontakt med berørte parter samt mediearbeid. 

I tillegg vil rådgivere for Høyres stortingsgruppe ofte få ansvar for andre oppgaver på tvers av komiteer og saksfelt, som kan variere over tid. 

God skriftlig og muntlig formidlingsevne er en forutsetning. Likeså ønsket om å øke oppslutningen om Høyres politikk og verdier. 

Arbeidsoppgaver:

Oppfølging av saker i og utenfor komiteen
Bidra til politikkutvikling og kommunikasjon innenfor de aktuelle politikkområdene
Videreutvikle gode relasjoner til berørte grupper og organisasjoner
Noe administrativ oppfølging

Kvalifikasjoner:

Relevant utdannelse, gjerne mastergrad 
God politisk innsikt og forståelse 
Meget god skriftlig fremstillingsevne
Evne til raskt å sette deg inn i nye saksområder og problemstillinger
Fordel med kunnskap om noen av saksområdene som komiteen omfatter 

Vi kan tilby:

Et hyggelig arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
Spennende arbeidsoppgaver 
En hektisk og morsom hverdag med store muligheter for faglig utvikling.
Moderne lokaler midt i Oslo sentrum
Gode pensjonsordninger  


Søknad sendes stilling@hoyre.no, søknadsfrist er 15. mars. 

For spørsmål, ta kontakt med leder av politisk avdeling, Oliver Husøy på telefon 907 94 758 eller sekretariatsleder Christina Wist på telefon 930 84 976.