Stortinget fra utsiden: Foto
Høyres stortingsgruppe søker politisk rådgiver

Høyres stortingsgruppe søker politisk rådgiver

Høyre søker en politisk rådgiver til vår stortingsgruppe innen området til arbeid- og sosialkomiteen. Det omfatter arbeidsmarked og arbeidsmiljø, arbeidsrettede ytelser, pensjoner, sosiale stønader og politikk overfor funksjonshemmede.

Høyre ønsker å trygge Norge for fremtiden og skape et bærekraftig velferdssamfunn med muligheter for alle.

Høyres stortingsgruppe består av 45 representanter og 35 ansatte. Sekretariatets fremste oppgave er å bistå stortingsgruppen i det daglige arbeidet med praktisk tilrettelegging, saksforberedelse og presentasjon av Høyres politikk.

Som politisk rådgiver vil du følge opp Høyres representanter i komiteen med politiske saker, politikkutvikling og noe pressearbeid. Bakgrunn fra arbeidslivspolitikk, NAV eller berørte organisasjoner er en fordel. Minoritetsbakgrunn eller funksjonsnedsettelser er ingen ulempe.

Du bør kjenne norsk politikk godt, være faglig sterk og ha god evne til å sette deg raskt inn i kompliserte saker. Arbeidsdagen kan variere like mye som arbeidsuka, med høyt arbeidstrykk i perioder. Arbeidsdagen innebærer saksoppfølging, kontakt med berørte parter og grupper utenfor Stortinget, samt mediearbeid.

I tillegg vil rådgivere for Høyres stortingsgruppe ofte få ansvar for andre oppgaver på tvers av komiteer og saksfelt, som kan variere over tid.

God skriftlig og muntlig formidlingsevne er en forutsetning. Likeså ønsket om å øke oppslutningen om Høyres politikk og verdier.

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av saker i og utenfor komiteen
 • Bidra til politikkutvikling og kommunikasjon innen politikkområdene arbeidsliv og trepartssamarbeid, arbeid og inkludering, velferds- og sosialpolitikk
 • Videreutvikle gode relasjoner til berørte grupper og organisasjoner
 • Noe administrativ oppfølging

Kvalifikasjoner for stillingen:

 • Relevant utdannelse, gjerne mastergrad
 • God politisk innsikt og forståelse
 • Meget god skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til raskt å sette deg inn i nye saksområder og problemstillinger

Vi tilbyr:

 • Et hyggelig arbeidsmiljø med dyktige kolleger
 • Spennende arbeidsoppgaver
 • En hektisk og morsom hverdag med store muligheter for faglig utvikling.
 • Moderne lokaler midt i Oslo sentrum
 • Gode pensjonsordninger 

Søknaden sendes til stilling@hoyre.no innen 1. mars. Merk søknaden 'politisk rådgiver'. 

For spørsmål, ta kontakt med leder av politisk avdeling, Bård Folke Fredriksen på telefon 415 04 162 eller sekretariatsleder Christina Wist på telefon 930 84 976.