Stortingsbygningen sett fra Løvebakken

Høyres stortingsgruppe tar imot åpne søknader

Frem mot valgkampen 2021 vil vi trenge forsterkninger, og er ute etter både de som ønsker fast stilling eller engasjement i forbindelse med valgkampen. Vi åpner derfor nå for å ta imot åpne søknader på alle politiske områder.

Høyre ønsker å trygge Norge for fremtiden og skape et bærekraftig velferdssamfunn med muligheter for alle. Høyres stortingsgruppes består av 45 representanter og 41 ansatte. Sekretariatets fremste oppgave er å bistå stortingsgruppen i det daglige arbeidet med praktisk tilrettelegging, saksforberedelse og presentasjon av Høyres politikk. 

Politiske rådgivere 

Som politisk rådgiver arbeider du med Høyres politikk innenfor et eller flere områder. Du er ansvarlig for at det grunnlaget Høyre baserer politikken sin på er faglig riktig. I tillegg bistår du stortingsrepresentantene i arbeidet med å få gjennomslag for Høyres politikk i Stortinget og i å utvikle ny politikk. 
 
Du bør kjenne norsk politikk godt, være faglig sterk og ha god evne til å sette deg raskt inn i kompliserte saker. Arbeidsdagen innebærer saksoppfølging, kontakt med interessenter på feltet, utredning og analyse av ulike spørsmål og noe arbeid mot media.  

Kommunikasjonsrådgivere 

Som kommunikasjonsrådgiver har du ansvar for både intern- og eksternkommunikasjon. Du skal bidra til å løfte gode saker som setter dagsorden i pressen og som opprettholder Høyre som den viktigste politiske stemmen i den offentlige debatten. 
 
Våre kommunikasjonsrådgivere spiller en viktig rolle i å markere Høyre i den offentlige debatten, både gjennom innsalg av saker, mediehåndtering og forberedelse til politiske debatter på TV eller radio. Det forventes også at du bidrar med skriving av nettsaker og internkommunikasjon. 
 
I tillegg vil rådgivere for Høyres stortingsgruppe ofte få ansvar for andre oppgaver på tvers av komiteer og saksfelt, som kan variere over tid.  
 
God skriftlig og muntlig formidlingsevne er en forutsetning. Likeså ønsket om å øke oppslutningen om Høyres politikk og verdier.  

Kvalifikasjoner: 

 • Relevant utdannelse  
 • God politisk innsikt og forståelse  
 • Meget god skriftlig fremstillingsevne 
 • Høy arbeidskapasitet 
 • Evne til raskt å sette deg inn i nye saksområder og problemstillinger 
 • Fordel med kunnskap om offentlig forvaltning  

Vi kan tilby: 

 • Et hyggelig arbeidsmiljø med dyktige kollegaer 
 • Spennende arbeidsoppgaver  
 • En hektisk og morsom hverdag med store muligheter for faglig utvikling. 
 • Moderne lokaler midt i Oslo sentrum 
 • Gode pensjonsordninger   

Søknad sendes stilling@hoyre.no, med kopi til respektiv avdelingsleder. 
 
For spørsmål, ta kontakt med: 

For politisk rådgiver: leder av politisk avdeling, Oliver Husøy på telefon 907 94 758 eller ohu@stortinget.no  

For kommunikasjonsrådgiver: kommunikasjonssjef Daniel Torkildsen Lea på telefon 991 05 828 eller e-post dato@stortinget.no