Høyres hus i Oslo.
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.

Politiske rådgivere til Høyres Hovedorganisasjon (engasjement) (søknadsfristen er passert)

I forbindelse med forberedelsene til og gjennomføringen av valgkampen forut for kommune- og fylkestingsvalget 2019, ønsker vi å styrke vårt politiske sekretariat i Høyres Hovedorganisasjon (HH).

Vi søker derfor etter to politiske rådgivere i et 50 % engasjement fra 1. januar – 30.september alt. 31. oktober 2019.

Stillingene inngår i Politisk Enhet i HH og vil ha følgende primære arbeidsoppgaver:

  • Planlegge og gjennomføre ulike aktiviteter innenfor H19-prosjektet og øvrige prioriterte kommuner
  • Støttespiller og rådgiver for sentrale tillits- og folkevalgte
  • Et særskilt ansvar for å bistå Høyres lokale folkevalgte i fylker og kommuner
  • Bistå med gjennomføring av opplæringstiltak for tillits- og folkevalgte
  • Bistå med politisk utredningsarbeid, analyse og politikkutvikling
  • Bistå partiets supporttjeneste ved behov, spesielt i valgkampinnspurten
  • Foredrags- og reisevirksomhet utover normalarbeidstid og i helger må påregnes

Stillingene inngår i sekretariatet for Kommunalutvalget og rapporterer til leder for Politisk Enhet i HH, seniorrådgiver Martin Engeset. Dersom du har nærmere spørsmål om stillingen, vennligst kontakt Martin Engeset (Mob: 907 32 429)

Søknad sendes innen 27. november 2018 til martin.engeset@hoyre.no.