For å styrke forankringen og sikre kontinuitet i arbeidet, er Åpne Høyre nå formalisert som et utvalg nedsatt av Sentralstyret. Åpne Høyre skal være en stemme på temaer relatert til lhbtiq (lesbiske, homofile, bifile, trans-, intersex- og queerpersoner) – og samtidig synliggjøre partiets historie på området.

- Det er viktig for oss å gi politiske innspill og forslag knyttet til lhbtiq-spørsmål, det er vi allerede i gang med. I tillegg skal vi jobbe med gjennomføring av saker fra gjeldene program som ennå ikke er på plass, sier Helge Ytterøy L'orange som nyvalgt leder Åpne Høyre.

Åpne Høyre vil også fungere som partiets talspersoner knyttet til lhbtiq -saker og være et talerør for skeiv blå politikk. Åpne Høyre vil som et permanent utvalg med tilknyttede personer i nettverket bidra til kontinuitet i arbeider, og ikke minst er sterkere tilstedeværelse også utenfor Oslo.

- Styret i Åpne Høyre vil sørge for at Høyre oppnår bedre tilstedeværelse og deltagelse ulike skeive arenaer rundt i landet, sier L’orange før han legger til: - En viktig oppgave for oss i startfasen er å sikre oss godt fotfeste i alle landsdeler.

Styret i Åpne Høyre består av Helge Ytterøy L’orange (leder), Kaia Rosseland, Jon Ole Whist, Bjørgulv Vinje Borgundvaag, Berit Sollie, Håvard Øvregård, Carl Fredrik Tjeransen og Daniel Mekki.


Åpne Høyre kan kontaktes på Facebook.