Det gronne skiftet

Utvalget «Det grønne skiftet» skal foreslå en ny miljøpolitikk som bidrar til å redusere nasjonale klimagassutslipp og som bidrar til den grønne omstillingen av Norge.

Utvalgets mandat:

«Utvalget skal foreslå ny konkret og gjennomførbar miljøpolitikk som bidrar til å redusere nasjonale klimagassutslipp og som bidrar til den grønne omstillingen av Norge. Dette innebærer, men er ikke begrenset til, lokale tiltak som kan gjennomføres i hver enkelt kommune, forslag til grønne skatte- og avgiftsendringer som gjør det dyrere å forurense og billigere å velge miljøvennlige alternativer, og nye nasjonale tiltak som forsterker klimaforliket og oppmuntrer til teknologiutvikling, utfasing av fossil energibruk og mer effektiv produksjon av fornybar energi.»

Utvalget består av:

  • Leder: Henrik Asheim
  • Eirik Lae Solberg
  • Yngve Brox
  • Martin Smith-Sivertsen
  • Maria K. Göthner
  • Kristoffer A. Lyngvi
  • Tina Bru
  • Lars Elsrud