Distriktspolitisk utvalg

Mandat: Arbeidsutvalget for Høyres distriktsnettverk har en organisatorisk funksjon.

Utvalget skal legge til rette for dialog om aktuelle distriktspolitiske temaer i det uformelle distriktsnettverket. Arbeidsutvalget har også ansvar for å samordne innspill til utviklingen av Høyres distriktspolitikk.

Medlemmer:

Har du innspill til utvalgets arbeid, ta kontakt med utvalgets leder.

Les: Høyre leverer i distriktene (ny distriktsbrosjyre)
 Høyres distriktsbrosjyre 2019