HøyreFUNK

HøyreFUNK er en nettverksgruppe for alle Høyre-medlemmer med interesse for politikk knyttet til funksjonsevne. Målet er å gjøre Høyres politikk på området enda bedre!

HøyreFUNK skal:

  • være en kunnskapsressurs for hele Høyre i spørsmål som berører mennesker med nedsatt funksjonsevne.
  • jobbe strategisk og langsiktig med et helhetsperspektiv for hele samfunnet
  • sørge for oppnåelse av konvensjonen for personer med nedsatt funksjonsevne gjennom høyres politikk.
  • utvikle, fornye og sørge for implementering av politikk med et tydelig liberalt-konservativt stempel basert på valgfrihet, like muligheter og respekt for enkeltmennesket og privatlivets fred. Som også fører til et samfunn hvor personer med nedsatt funksjonsevne inkluderes og kan delta.

Nettverket ledes av HøyreFUNK-utvalget som består av: 

  • Leder Finn Arild Thordarson, Sandefjord
  • Henriette Nielsen, Kristiansand
  • Diana Johnsen, Bodø
  • Celine Sapklin Halvorsen, Oslo
  • Karl Haakon Sævold, Oslo
  • Ola Gimse Estenstad, Melhus

Kontakt oss på funk@hoyre.no