Høyres europautvalg

Utvalget skal gi innspill til det organisatoriske og politiske EU-arbeidet, samt overordnede og strategiske råd knyttet til partiets EU-arbeid. En viktig oppgave er å bidra til å utvikle EU-kompetansen i partiet.

Medlemmer:

 • Heidi Nordby Lunde (leder)
 • Bjørn Olav Knutsen 
 • Gunnar Myhr 
 • Jarle Hammerstad 
 • Kristin Clemet 
 • Espen Søilen 
 • Aase Marthe Johansen Horrigmo 
 • Elin Agdestein 
 • Elsbeth Tronstad 
 • Ingjerd Schou 
 • Rune Aale-Hansen 
 • Jan Petersen 
 • Sverre Mauritzen 
 • UHL 
 • Høyres studenter
 • Alexander Z. Ibsen(sekretær)