Kommunalutvalget er et fast utvalg nedsatt av sentralstyret i Høyre for to år av gangen.

Utvalgets mandat:
Utvalgets oppgave og formål er å være:
•    Et bindeledd mellom lokalpolitikere, stortingsgruppen og HH.
•    En møteplass hvor politikk formes fra lokalplan og spilles inn til sentrale organer.
•    En diskusjonspartner og referansegruppe for politikkutforming, eksempelfremskaffelse og inspirasjon for Høyres kommunalpolitikere.

Medlemmer:

 • Tore Opdal Hansen, leder (Drammen, Buskerud)
 • Gunn Cecilie Ringdal, nestleder (Lier, Buskerud)
 • Erik Unaas (Eidsberg; Østfold)
 • Eirik Lae Solberg (Oslo)
 • Anne Mette Øvrum (Sør-Odal, Hedmark)
 • Alf Johan Svele (Holmestrand, Vestfold)
 • Ole Ueland (Sola, Rogaland)
 • Olve Grotle (Førde, Sogn og Fjordane)
 • Janne Fardal Kristoffersen (Lindesnes, Vest-Agder)
 • Hans Jacob Bønå, (Vadsø, Finnmark) 
 • Grete Ellingsen (statssekretær KMD, Sortland, Nordland)
 • Anne Bjærtnes (Gjøvik, Oppland) 
 • Ingrid Skjøtskift (Trondheim, Sør-Trøndelag) 
 • Anders Riise (Hareid, Møre og Romsdal) 
 • Syver Hanken (Unge Høyre)
 • Sverre Mauritzen (Senior Høyre)

Fra KS

 • Gunn Marit Helgesen, Telemark
 • Jonni Solvsvik, Nordland

Fra Stortinget

 • Frank Jenssen
 • Mudassar Kapur
 • Bjørn Lødemel
 • Ingjerd Schou

 

Sekretariat for utvalget:

Martin Engeset, seniorrådgiver kommunalpolitikk HH

Karsten Karlsøen, rådgiver for Høyres fraksjon i kommunalkomiteen på Stortinget

Carl Henrik Bastiansen, politisk rådgiver HH