Høyres likestillingsutvalg

Likestillingsutvalget skal utvikle en ny fremtidsrettet likestillings- og familiepolitikk

Utvalgets sammensetning:

  • Tina Bru (leder), Stortingsrepresentant i energi og miljøkomiteen
  • Henrik Asheim, Stortingsrepresentant i kirke-, utdanning- og forskningskomiteen
  • Kårstein Eidem Løvaas, Stortingsrepresentant i familie- og kulturkomiteen
  • Sandra Bruflot, Unge Høyre
  • Maren Malthe-Sørensen, Høyres kvinneforum
  • Yassine Arakia, Oslo Høyre
  • Jarle Utne Reitan, Rogaland Høyre
  • Guro Angell Gimse, Sør- Trøndelag Høyre
  • Ingunn Foss, Stortingsrepresentant i næringskomiteen

Har du innspill til likestillingsutvalget arbeid, ta kontakt med utvalgets sekretær Alexander Zlatanos Ibsen