Høyres mangfoldsutvalg

Utvalget skal jobbe med følgende oppgaver:

 • Innvandrermiljøer skal kontaktes og inviteres til dialog og innspill med Høyre ved politikkutforming. Eksempelvis ved politiske høringer.
 • Rekruttering av nye velgergrupper til partiet, enten som tillitsvalgte eller som folkevalgte
 • Nettverksbygging
 • Strategisk kommunikasjon av Høyres budskap inn mot nye velgergrupper
 • Invitere Høyres politikere til ulike innvandrerforum 

Medlemmer:

 • Mahmoud Farahmand (Telemark, leder)
 • Ewa Gawecka (Oslo)
 • Vasan Singaravel (Hordaland)
 • Amit Ighani (Akershus)
 • Rishi Khandelwal (Rogaland)
 • Kjetil Utne (Trøndelag)
 • Oliver Mizero (Troms)
 • Regina Alexandrova (Troms)
 • Mehmet Kaan Inan (Unge Høyre)

Høyres arbeidsutvalg kan supplere forumet ved behov. 

Kontaktperson:

Utvalgssekretær Ekrem Ari