Kunnskap for alle

Utvalget skal stake ut kursen for vår kunnskapspolitikk i fremtiden.

Utvalgets mandat:

«Utvalget skal foreslå nye, konkrete forslag i kunnskapspolitikken for hele utdanningsløpet, inkludert læring i barnehage til høyere utdanning. Stikkord for arbeidet inkluderer tidlig innsats, læring i barnehagen, hvordan kommunene kan bli en bedre skoleeier, styrking av lærernes kompetanse, endringer i skoleløpet, digitalisering og endringer i opplæringsloven. Utvalget skal samle inn ideèr og innovative løsninger i partiet, hos interessenter, i læringsinstitusjonene og i akademia. Utvalget vil ha en lang tidshorisont for sitt arbeid, der målet er å skissere hvordan fremtidens skole kan se ut for å sikre alle barn like muligheter.»

Utvalget består av:

  • Leder: Kristin Vinje
  • Mette Roth
  • Harald Victor Hove
  • Hanne Finstad
  • Mathilde Tybring-Gjedde
  • Henrik Kierulf
  • Ragnvald Nilsen
  • Andreas Willersrud

Har du innspill til utvalgets arbeid, ta kontakt med en av utvalgets politiske rådgivere.

Benedicte Røer