Høyres sentralstyre oppnevnte høsten 2010 Høyres Mangfoldsutvalg. Utvalget ledes av Stian Berger Røsland, Byrådsleder i Oslo. Utvalget heter nå Høyres utvalg for nye velgergrupper.

Utvalget skal jobbe med følgende oppgaver:

  • Innvandrermiljøer skal kontaktes og inviteres til dialog og innspill med Høyre ved politikkutforming. Eksempelvis ved politiske høringer.
  • Rekruttering av nye velgergrupper til partiet, enten som tillitsvalgte eller som folkevalgte
  • Nettverksbygging
  • Strategisk kommunikasjon av Høyres budskap inn mot nye velgergrupper
  • Invitere Høyres politikere til ulike innvandrerforum 

Medlemmer:

  • Stian Berger Røsland (Oslo, leder)
  • Maria Angell Dupont (Oslo)
  • Dilek Ayhan (regjeringen)
  • Mudassar Kapur (Stortingsrepresentant)
  • Vasan Singaravel (Bergen)

Høyres arbeidsutvalg kan supplere forumet ved behov. 

Kontaktperson:

Uvalgssekretær Ekrem Ari

mail: ekrem.ari@hoyre.no