erna-cover

Om Høyre

Høyre ble stiftet i 1884. Vi er et konservativt parti, som setter tillit til og respekt for enkeltmennesket høyt. Sammen vil vi bygge et samfunn preget av tillit, åpenhet og små forskjeller. Alle mennesker er født forskjellige, men med samme ukrenkelige egenverdi.

Statsminister og partileder er Erna Solberg

Ideologi

Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet.

Samfunnet består av mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Høyre mener at mangfold og forskjellighet er en kilde til utveksling av ideer, fornyelse og kreativitet. Valgfrihet er en naturlig del av å kunne bestemme over eget liv.

Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket.

Høyre mener at et godt samfunn bygges på tillit til og respekt for enkeltmennesket. Samfunnet er til for å styrke enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid, basert på respekt for andre og for fellesskapet. (fra Prinsipprogrammet, 2019)

Høyres lover og etiske retningslinjer

Her kan du lese Høyres lover
Her kan du lese Høyres etiske retningslinjer.

Vår stortingsgruppe 

Høyres stortingsgruppe består av 45 representanter etter stortingsvalget 2017. Trond Helleland er parlamentarisk leder for stortingsgruppen, med Svein Harberg som parlamentarisk nestleder. Høyre er det nest største partiet i Stortinget etter Ap.

Norges statsminister 

Erna Solberg fra Bergen har vært partileder siden partiets landsmøte i mai 2004. Jan Tore Sanner fra Bærum er 1. nestleder og Bent Høie fra Rogaland er 2. nestleder. Sandra Bruflot er leder for partiets ungdomsorganisasjon, Unge Høyre.

Politikk

Politikerne skal konsentrere seg om de oppgaver som bør løses i fellesskap, ikke om detaljstyring. Når det offentlige prøver å gjøre alt for alle, greier man ikke å løse de viktigste oppgavene godt nok. Dessverre har mange politikere vanskelig for å akseptere at folk er forskjellige og har ulike behov. Når politikerne skal styre alt blir det mindre tid og ressurser til å løse de store og viktige oppgavene. Høyre er opptatt av at det må settes grenser for politikk.

Våre hovedsaker

  1. Skape flere jobber: Høyres mål er å trygge norske arbeidsplasser gjennom å prioritere kunnskap og investere for fremtiden.
  2. Kunnskap og mestring i skolen: Høyres mål er at Norge skal ha verdens beste skole. Alle barn skal få muligheten til å utvikle sine evner.
  3. Trygg omsorg, raskere behandling: Høyre i regjering sørger for at helsekøene går ned og satser på kvalitet i helse- og omsorgstjenestene.
  4. Styrke forsvar og beredskap: Høyre i regjering fornyer og forsterker vår forsvarsevne, og styrker beredskapen mot kriser og terror.
Emil Stang 2

Høyres historie

Høyre ble stiftet den 25. august 1884 etter innføringen av parlamentarismen i Norge. Emil Stang ble valgt til partiets første formann.

Les mer