Høyres landsmøte 2020-logo.

Høyres landsmøte 2020

Høyres landsmøte 2020 er utsatt til september grunnet koronaviruset

10. mars 2020
Høyre har bestemt seg for å utsette årets landsmøte for å unngå å bidra til en potensiell videre spredning av koronaviruset. Dette skjer etter en grundig vurdering der deltagernes helse har vært et avgjørende hensyn. 

Høyres landsmøte skulle etter planen vært arrangert på Gardermoen 27.-29. mars.  

– Hensynet til eldre og andre som er ekstra utsatte har veid tungt. Det er vår plikt å sikre at vi ikke unødig bidrar til å sette liv og helse i fare, verken blant deltagerne selv eller i samfunnet for øvrig. Vi velger derfor å utsette årets landsmøte, sier generalsekretær Tom Erlend Skaug.

Høyres vurdering er at forebyggende tiltak ikke er tilstrekkelig på et arrangement av denne størrelsen, og at konsekvensene av en mulig smittespredning kan bli store. 

Når Høyre velger å utsette landsmøtet, er dette en naturlig konsekvens av å ha lyttet til Folkehelseinstituttets anbefalinger. Deres vurdering er at «arrangementer som samler mange mennesker kan gi grunnlag for stor smittespredning, både på selve arrangementet og ved bruk av offentlig transport til og fra arrangementet, samt etterpå i lokalsamfunnet der deltagere returnerer hjem». Tirsdag kveld publiserte FHI oppdaterte retningslinjer hvor det anbefales å avlyse eller utsette arrangementer med flere enn 500 deltakere. 

Det tas sikte på at de viktigste delene av landsmøtet, herunder formelle vedtak, i stedet arrangeres i tilknytning til Høyres kommunalkonferanse i Tønsberg 4.-6. september.

---

Opprinnelig program - nytt kommer senere

Landsmøtet skal blant annet ta stilling til hvilken retning programkomiteen skal gå innenfor disse temaene: 

Muligheter for alle - Hva skal vi leve av? - Klima 

I tillegg skal det velges ny partiledelse. 

Vedtatte resolusjoner kommer her

---

Program 2020

Fredag 27. mars

12.30 Salen åpner 
13.00 Åpning etterfulgt av partileder og statsminister Erna Solberg 
14.00 Landsmøteforhandlinger
16.30 'Hva skal vi leve av' Innledning v/Jan Tore Sanner 

20.00 Dagen avsluttes med middag

Lørdag 28. mars

09.00 Landsmøteforhandlinger
09.25 'Klimautfordringene' Innledning v/ Tina Bru
12.00 'Et bærekraftig velferdssamfunn' Innledning v/ Nikolai Astrup
12.15 Lunsj  
14.00 Landsmøteforhandlinger og valg 
17.30 Dagen avsluttes  

20.00 Landsmøtemiddag

Søndag 29. mars

09.00 Landsmøteforhandlinger
09.20 'Muligheter for alle' Innledning v/ Torbjørn Røe Isaksen
12.00 Innledning v/Henrik Asheim
13.30 Avslutning med tale fra partileder
14.00 Slutt 

NB: dette er tentative rammer for programmet. Endringer vil forekomme.