Høyres landsmøte 2009

Høyres landsmøte ble avholdt 8-10. mai 2009. Hovedformål var stortingsvalgprogrammet for 2009-13