Høyres landsmøte 2014

Høyres landsmøte 2014 ble avholdt på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 9.-11. mai.

Ifølge Høyres lover skal landsmøtet avholdes hvert år. Landsmøtets viktigste funksjon er å behandle sentralstyrets årsberetning, vedta partiets programmer og partiets lover.

De som møter på landsmøtet, er sentralstyret, stortingsgruppen, regjeringsgruppen, leder av sametingsgruppen, Høyres fylkesordførere eller gruppeleder i fylkestinget, en representant for Høyres Kvinneforum fra hvert fylke, representanter fra fylkene, representant fra Svalbard Høyre, 20 representanter fra Unge Høyre, seks representanter fra Høyres studenter, syv representanter fra Senior Høyres landsforbund og generalsekretæren.

Det er registrert 404 delegater til årets landsmøte.

Vedtatte resolusjoner: