Foto: Daniel Ø. Gausetvik

Møt vår 7. kandidat til fylkestinget

Har du lurt på hvem som står på fylkestingslisten til Oppland Høyre? Fram mot valget vil vi publisere de her.

Navn: Åse Brattrok Ryager

Plass på Lista: 7.
 

Hvem er Åse:

Hun jobber som divisjonssekretær og saksbehandler i Sykehuset Innlandet og er utdannet fagpedagog. Hun er gift med Espen på 37. året og er en lykkelig eier av Denis, en Golden Retriever  på snart 8 år. Åse er en ivrig mosjonist og er stadig deltaker på et renn eller løp. Åse har vært høyresympatisør siden gymnasdagene, men karrieren som kommunepolitiker startet i Øyer på 90-tallet. Av politiske verv denne perioden kan nevnes at hun er styreleder i Fjellstyret i Øyer, er nestleder i Fjellstyrene i Oppland og varamedlem i styret i Norges Fjellstyresamband. Hun er fast representant i kommunestyret i Øyer og nestleder i Nemnda for eiendomsskatt. Åse har også i perioden møtt på fylkestinget og i fylkeskomiteen for samferdsel som vara.
 
Hva er så hennes hjertesaker?

Åse er generelt interessert i samfunnet, ønsker å delta i debatten innen flere interessefelt.  

 
Helse: Å drive forebygging for å unngå livsstilsrelaterte sykdommer, kunne se sammenhengen mellom mosjon og helse og mat og helse i form av en type frisklivprosjekt.
Styrke psykisk helsevern. Sørge for gode og trygge sykehus med solid fagkunnskap og omsorg for pasienten for de som trenger det i alle faser av livet.

Samferdsel: Gode og trygge gang- og sykkelveier. Stamveinettet må tilrettelegges for å gi best mulige vilkår for transportnæringen. Og for både bosetting og næring er utbygging og tilrettelegging av IKT et must. 

Næring: Støtte gründere. Har tro på nye nisjenæringer. Er positiv til økologisk landbruk og produsering av kortreist og ren mat. Ønsker en mere  helhetlig forvaltning av verneområder og ser det som meget viktig at utmarksressursene blir forvaltet lokalt.  Naturopplevelser og friluftsliv er verdifulle ressurser som bør tilrettelegges og videreutvikles. 

Miljø: Miljøbevissthet er en garanti for framtiden. Ønsker å være med å påvirke så næringslivet og landbruket mer og mer benytter miljøvennlige materialer i sin drift. Ønsker også å være med som pådriver i utnyttelsen av Opplands grønne gull, skogene. Innlandet bør inneha en ledende rolle i bruk av bioenergi. Her legge til rette for forskning for framtidig utnyttelse og bruk av skogen vår.

Skole: Fortsette å utdanne gode lærere og etterutdanne lærere. Men eleven er vel så viktig. Utdropping av videregående er en utfordring. Her må det jobbes med den enkelte elev. Og det bør være like kult å gå yrkesfag som allmennfag. Vi trenger alle.

 

Foto: Espen Ryager