Magnhild Huseby på talerstolen under HLM15 (Foto: Morten Foss)

Bedre vilkår for de lokale næringene

Magnhild Huseby talte til Høyres Landsmøte 2015 om viktigheten av å styrke vilkårene for landbruk og skogbruk 

Oppland høyre arbeider aktivt for å legge til rette for de lokal næringene våre. Fokus på teknologi og innovasjon innen skogbruk og gårdsdrift, og tilretteleggelse for vekst og modernisering er saker Høyre tar på alvor. Magnhild Huseby var på Høyres Landsmøte 2015 på talerstolen for å understreke hvor viktig denne næringen er. Og som hun sa i sin tale ”Det er ikke gull alt som glitrer, men alt som er grønt er gull. Alt som kan lages av olje kan også lages av trevirke." Hel innlegget hennes kan du lese her:

Norge er et vakkert land å bo i med mye fin natur. Dette ønsker jeg at våres etterkommer også skal nyte godt av. Men for at de skal gjøre må vi sørge for at noen driver jorda våres, vi må styrke matsikkerheten og sikre en bærekraftig næring etter oljen.

Investeringslysten i det norske landbruket er stor. Dette viser tallene fra landbrukskontoret i Lillehammerregionen. Her har det aldri før blitt bevilget så mye penger i BU- midler og utbetalte produksjons- og miljøstilskudd har økt. Nye fjøs, ombygging av fjøs til ny produksjon og melkeroboter er eksempler på tiltak som har fått lån og tilskudd. Vi må sikre at tilgangen til kapital for de som ønsker å satse er tilstede. Norge må sørge for sikker og bærekraftig matvareproduksjon.

Vi har en god utvikling i Norge med stadig økende lokalmatproduksjon. Forbrukerne etterspør trygghet og kvalitet, og de er villige til å betale for det. I Valdres har vi mange slike småprodusenter, som Bagn Pølsemakeri, Beito Ysteri og Noraker Rakfisk. Vi må gi disse gründerne de beste vilkårene for å lykkes. De styrker både det lokale næringslivet, Norge som turistdestinasjon og distriktet de er i.  

Norge trakk gulloddet når vi fant oljen, men vi må ha noe å leve av også etter den tar slutt. Skogbruket er derfor en viktig næring. Vi må utvikle en helhetlig strategi for næringskjeden. Gjennom forskning og innovasjon må vi sørge for å utvikle treforedlingsindustrien og utnytte de store mulighetene skogen gir oss, slik at vi kan videreforedle råstoffet uten å sende det utenlands.

”Det er ikke gull alt som glitrer, men alt som er grønt er gull. Alt som kan lages av olje kan også lages av trevirke."

Kjære landsmøte. For å sikre landbruket må vi i større grad ta distriktspolitiske hensyn når vi fatter beslutninger.