Svein Håvar Korshavn på talestolen under HLM15(Foto: Silje Johnsen)

Cybersikkerhet i fremtiden

Oppland er ledende i feltet cybersikkerhet og fylkesleder Svein Håvar Korshavn har på Høyres Landsmøte snakket om viktigheten av å satse på cybersikkerhet 
I en moderne og globalisert hverdag er den såkalte internettkriminaliteten blitt en ny og omfattende utfordring for næringsliv, trygghet og det sivile samfunnet. I en stadig mer digitalisert verden byr kriminelle organisasjoner og fremmede nasjoner på en sikkerhetsrisiko. På bare noen få år har kriminalitet som identitetstyveri, industrispionasje og skadeverk har økt dramatisk, og en ny sikkerhetsrisiko har skapt behovet for et nytt forsvar. 

I dag har halvparten av norske bedrifter blitt utsatt for datakriminalitet, men bare 5% av bedriftene oppdager det. Flere hundre tusen har allerede opplevd å bli utsatt for identitetstyveri eller lignende krenkelser, og under sin tale på Høyres Landsmøte understrekte fylkesleder Svein Håvar Korshavn at Høyre tar denne utfordringen på alvor. Frem til 2013 økte antallet identitetstyveri fra år til år, og etter vi inntok regjeringskontorene har det vært en signifikant nedgang i antallet. 

Her gir Oppland et betydelig bidrag gjennom høgskolen i Gjøvik og cyberforsvaret på Jørstadmoen, og vi har et ansvar for å legge til rette for videre kompetanseutvikling og satsning på feltet. Oppland Høyre vil med regjeringen i ryggen bygge opp under kompetansemiljøene i fylket. Dette er viktig for å skape en selvstendig, toppteknologisk og verdiskapende næring for innlandet.

Du kan lese hele talen hans her:

Hos et av de større forsikringsselskapene kan norske bedrifter kjøpe forsikring i tilfelle de utsettes for datakriminalitet.Halvparten av norske bedrifter blir utsatt for data kriminalitet. Men det er bare 5% - en av 20 – som oppdager det.

Flere hundre tusen nordmenn har allerede opplevd å bli utsatt for id tyveri – å bli utsatt for kriminalitet eller krenkelser på nettet ved at noen stjeler din identitet. For samfunnet er dette et av de største utfordringer innen dagens og fremtidens kriminalitetsbekjempelse. For den enkelte bedrift kan det være katastrofalt. For den enkelte av oss er dette krenkende og kostbart.

Datakriminalitet er de kriminelles nye hverdag. Her skjer vinningskriminalitet, her skjer krenkelser men like viktig er at dette er den nye arena for organisert kriminalitet.Frem til 2013 økte antall id tyverier år for år. Det er derfor gledelig at NorSIS – Norsk senter for Informasjonssikkerhet – kan fortelle at det fra 2013 til 2014 har vært en signifikant nedgang i antall id tyveri.

Samtidig har tjenesten slettmeg.no hatt en økning i antall henvendeler, og i fjor fikk 7500 hjelp herfra.

For å møte utfordringene med datakriminalitet, er samarbeid nøkkelen og kunnskap og åpenhet avgjørende. Gjennom senter for cyber og informasjonssikkerhet – CCIS – har forsvaret, politi, næringslivet, sivile myndigheter og universitet og høyskoler et banebrytende samarbeid.

Datakriminalitet handler om samfunnets sikkerhet, bedriftenes komnkurransekraft og enkeltmennets trygghet.

Vi selger ikke forsikring, vi bidrar til sikring.