Godt i gang med planene for sammenslåing

Hedmark og Oppland Høyre er helt enige i,og ser fordelene av å ligge i forkant med planleggingen for sammenslåingen av våre to fylker.


God maktbalanse er nøkkelordene.

Regjeringen har besluttet at Oppland og Hedmark skal bli en region. Regionreformen skal omfatte både region administrasjon og fylkesmannen.

Når dette er besluttet, er det fornuftig å være tidlig på med handlekraft.

Derfor har vi, i likhet med Trøndelag, innsett at en fusjon mellom to likeverdige partnere krever at vi fordeler administrative oppgaver så likt som mulig mellom fylkene. Vi har kommet fram til følgende løsning:

Fylkesmannen lokaliseres til Oppland 

Region administrasjonen lokaliseres til Hedmark