Grønn industri, innovasjon og næring - det er oss det!

 Det er det viktigste vi kan satse på framover og sammen med biobasert næring er det vårt største fortrinn. Vi er smartest og vi er best - takket være et næringsliv som samarbeider om forskning, innovasjon, kunnskap og kompetanse.

 

Oppland Høyre vil styrke det varierte næringslivet som gir Innlandet flere bein å stå på og flere spennende arbeidsplasser for framtida. Vi vil føre en industri- og næringspolitikk som utnytter Innlandets naturgitte potensiale innen industri, IKT, bioteknologi, reiseliv, skog og landbruk.

 

Næringslivet og kunnskapsmiljøene i Mjøsområdet utfyller og komplementerer hverandre. Med Innlandet samlet og med "Mjøsbyen"som motor får vi en sterk og attraktiv bo- og arbeidsregion med 200 000 innbyggere. Oppland Høyre har infrastrukturen i Mjøsområdet med bedre veier og kollektivtrafikk øverst på prioriteringslista. God kommunikasjon, innovativ klyngetenking, samhandling på tvers av næringer, offentlig sektor og kunnskapsmiljøer gjør Innlandet til en attraktiv og bærekraftig region for framtida. 

 

Oppland Høyre skal jobbe for å videreutvikle entreprenørskapsprogrammer i ungdoms- og videregående skoler. Vi vil også styrke samarbeidet mellom ungdomsskoler, videregående skoler, fagskoler, høyskoler, universitet og næringsliv, for å møte morgendagens kompetansebehov og gi elevene flere alternative utdanningsløp.Etablering av et «industriens toppidrettssenter» med utgangspunkt i eksisterende teknologi- og kompetansemiljøer i Gjøvik-regionen, som et idé- og ressurssenter for de som ønsker å etablere nye arbeidsplasser og prøve ut nye produkter og teknologi, vil bidra til å gjøre industrimiljøet interessant og attraktivt for ungdommene våre og bidra til kloke yrkesvalg for framtidas arbeidsmarked. Dette jobber vi for!

 

Vi vil støtte nytenkende teknologibedrifter med globalt fokus og grensesprengende satsingsområder. Industriklyngen på Raufoss har over mange år bevist evnen til å få frem produkter og teknologi som er etterspurt internasjonalt. Satsingen på SPACE er et område som Oppland Høyre mener må ha nødvendig oppfølging og støtte fra regionale og nasjonale myndigheter.

 

Med oss i spissen skal Oppland Høyre bidra til videreutvikling i næringslivet ved mer aktiv bruk av behovstyrte forsknings- og utviklingsprogrammer. Lønnsomme bedrifter skaper arbeidsplasser, som igjen gir inntekter, som trygger og finansierer velferden vår. 

 

Kari-Anne Jønnes, Gran

Elin Synnøve Solberg, Vestre Toten

Kandidater Oppland Høyres stortingsliste