Vår 6. kandidat

Har du lurt på hvilke mennesker som står på kandidatlisten til Oppland Høyre? Frem mot valget vil vi presentere de på Facebook og oppland.hoyre.no

Vi begyner med Vegard Riseng som står på 6.plass på fulkestingslisten vår for 2015.

Navn: Vegard Riseng


Hvem er Vegard?

Han jobber som telemontør er gift og har 2 bonusbarn og ett barnebarn, har vært styremedlem i Nord-Aurdal Høyre siden 2011, og leder siden 2014. Vegard har vært medlem av politisk utvalg i Oppland Høyre siden 2012. Og i hjemkommunen Nord-Aurdal  er han medlem i planutvalget, varamedlem i kommunestyret, og politisk representant i samarbeidsutvalget ved Nord-Aurdal ungdomsskole denne perioden.

Hva er dine Hjertesaker?


Skole: Utdanning er den største investeringen samfunnet gjør. Derfor er det også den viktigste oppgaven. Et godt skoleløp sikrer fremtiden både for hver enkelt elev, og for samfunnet som helhet. Vi må lykkes med en skole som både ruster elever for et krevende yrkesliv og videre studier, og som skaper de arbeidstakerne fremtiden krever.

Næringsutvikling og regionpolitikk: Det grønne skiftet er tidenes utviklingsmulighet for Oppland. Vi må legge til rette for en vekst i bærekraftige og miljøvennlige fremtidsnæringer, som kan bidra til å gi trygge arbeidsplasser og sikre velferden i årene som kommer etter oljen. Derfor trenger vi en politikk som gir lokal råderett over naturressursene, målrettet utbygging av infrastruktur, og utvikling av både regionale og nasjonale kraftsentre.

Rusforebygging, behandling og rehabilitering: Vi har en nulltoleranse mot narkotika, og vil styrke det forebyggende arbeidet blant unge. rusmisbruk er et stort problem for de det gjelder, deres pårørende, og ofte for samfunnet rundt dem. Samfunnet skal måles på hvordan vi behandler våre svakeste, derfor er et godt behandlingstilbud og ettervern innen rusomsorgen viktig